Informatyczny wrzesień PTI

Wrzesień 2012 r. obfituje w interesujące, merytorycznie ważkie konferencje naukowe organizowane lub współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS

Już wkrótce, 9 września 2012 r. rozpocznie się we Wrocławiu Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS - międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej – jest organizowana w formie serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. Udział w konferencji biorą przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata, reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych.

FedCSIS 2012 został zorganizowany przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Na program FedCSIS 2012 składają się 24 seminaria, workshopy i sympozja zorganizowane w sześć wątków tematycznych. Do wygłoszenia otwierających obrady (keynotes) zostali zaproszeni wybitni specjaliści:

XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Tematyka wiodąca tegorocznej edycji KKIO, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Małopolski oraz Katedrę Informatyki Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie brzmi: "Inżynieria oprogramowania a wyzwania Internetu Przyszłości”. Konferencja odbędzie w dniach 10-13 września 2012 na terenie Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wiodącym celem Konferencji KKIO’2012 jest prezentacja ewolucji metod inżynierii oprogramowania w kontekście wymagań platform projektowania i budowy oprogramowania aplikacji Internetu Przyszłości. W szczególności metody te związane są z problemami związanymi np. z: przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej, budową aplikacji dla inteligentnego miasta/domu, aplikacjami mobilnymi, komunikacją i sieciami społecznymi, analizą społeczną oraz systemami obliczeniowymi wrażliwymi na kontekst. Konferencja ma stanowić forum do dyskusji reprezentantów środowisk naukowych i przemysłu, dającej odpowiedź na pytanie, jak zachodzące zmiany technologiczne oraz nowe wymagania aplikacji Internetu Przyszłości powinny wpływać na aktualnie stosowane procesy wytwarzania i testowania oprogramowania, a także kształcenie informatyków.

VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

Zorganizowana przez Podlaski Oddział PTI, Politechnikę Białostocką i Uniwersytet w Białymstoku w dniach 12-15 września 2012 w miejscowości Hołny Mejera VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy. Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych. Tegoroczna edycja konferencji obejmuje tematy takie jak sieci neuropodobne, metody wizualizacji danych, zbiory rozmyte, zbiory przybliżone, sieci bayerowskie, logiczna reprezentacja wiedzy, zastosowanie metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie.

Sejmik Młodych Informatyków

W dniach 20-22 września 2012 odbędzie się zorganizowany po raz siódmy przez Oddział Zachodniopomorski PTI oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Sejmik Młodych Informatyków.

SMI to miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych z obszaru zakresie informatyki młodych pracowników nauki i praktyki. Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki oraz referatów zamówionych przez organizatorów. Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Konferencja „Stan Polskiego Internetu”

Konferencja pt. „Stan Polskiego Internetu”, planowana na 6 września 2012 r., została przełożona na dzień 21 listopada 2012 r.

Decyzja ta została spowodowana wycofaniem wcześniejszych deklaracji uczestnictwa w planowanym terminie ze strony części kluczowych prelegentów – osobistości pełniących kluczowe stanowiska w administracji państwowej – których obowiązki służbowe popadły w kolizję z planowanym terminem konferencji. Nie chcąc obniżać merytorycznego poziomu konferencji poprzez rezygnację z możliwości zapoznania się z wiedzą i dorobkiem osób mających istotny wpływ na stan i perspektywy rozwojowe polskiego Internetu, zdecydowaliśmy się przesunąć termin konferencji na czas dogodny dla wszystkich zainteresowanych. Mamy przekonanie, że ta decyzja pozwoli w pełni zachować wysoki poziom merytoryczny konferencji „Stan Polskiego Internetu”, gwarantowany przez wszystkie dotychczasowe edycje.