Grupa Robocza ZG zanalizuje działalność statutową PTI

Na swym posiedzeniu w dniu 14.07.br Zarząd Główny PTI postanowił powołać Grupę Roboczą, której zadaniem będzie analiza działalności statutowej PTI i przygotowanie propozycji zmian. Działanie Grupy wynika z realizacji uchwały nr 10 ostatniego Zjazdu.

Szefostwo Grupy powierzono kol. Jerzemu Nowakowi.

Zapraszamy PT Koleżanki i Kolegów do współpracy