FedCSIS wkrótce startuje

Już wkrótce, 9 września 2012 r. rozpocznie się we Wrocławiu

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS

- wielowątkowa konferencja informatyczna zorganizowana przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Na program FedCSIS 2012 składają się 24 seminaria, workshopy i sympozja zorganizowane w sześć wątków tematycznych:

Do wygłoszenia otwierających obrady (keynotes) zostali zaproszeni wybitni specjaliści:

Konferencji FedCSIS 2012 patronują:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie . www.fedcsis.org

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS – międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej – jest organizowana w formie serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. Udział w konferencji biorą przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata, reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych.