FedCSIS rośnie z roku na rok

„Mulitkonferencja” FedCSIS rozszerza się o kolejne sympozja i workshopy.

Wielce interesująco zapowiada się 1st Workshop on Well-founded Everyday Ontologies - Design, Implementations & Applications – warsztat poświęcony „ontologiom praktycznym” i narzędziom ich wdrażania.

W ramach siódmej już edycji konferencji AAIA (7th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications), organizowanej w ramach FedCSIS, odbędzie się International Workshop on Rough Sets Applications (RSA'2012). Warsztat ten jest organizowany przez współpracowników prof. Andrzeja Skowrona, który był jednym z uczniów i współpracowników prof. Zdzisława Pawlaka - twórcy teorii zbiorów przybliżonych.

Dzięki postępom medycyny szybko rośnie populacja osób niepełnosprawnych, rośnie również świadomość niepełnosprawnych, że środki i metody informatyki są w stanie ogromnie im pomóc. Dlatego na liście nowości FedCSIS’2012 znajdzie się również Workshop on IT for Disabilities (ITD'2012), którego uczestnicy podzielą się swymi pracami ukierunkowanymi na wspomaganie osób niepełnosprawnych.

Bardzo atrakcyjnym dla profesjonalistów punktem FedCSIS'2012 będzie na pewno ITP - Technologies in Photonics. Będzie to warsztat poświęcony oprogramowaniu urządzeń korzystających z fotonowych nośników informacji: podczerwieni, światła widzialnego, nadfioletu, promieni X i gamma.

Jak już informowaliśmy wcześniej, do multikonferencji FedCSIS 2012 dołączyła również mająca dziesięcioletnią tradycję konferencja AITM (10th Conference on Advanced Information Technologies for Management).

FedCSIS 2012, organizowana przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odbędzie się w dniach 9-12 września 2012 r. we Wrocławiu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fedcsis.org.

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS – międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej – jest organizowana w formie serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. Udział w konferencji biorą przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata, reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych.