FedCSIS'2012 zakończył obrady

W środę 12 września 2012 r. we Wrocławiu zakończyła obrady Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS - międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej.

Konferencja zgromadziła 292 uczestników z 41 krajów, w tym m.in. z Indonezji, Tajwanu, Republiki Południowej Afryki i Kolumbii. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Niemiec (35 osób), Polskę reprezentowało 131 uczestników. Uczestnicy FedCSIS 2012 reprezentowali środowiska akademickie, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także wydawnictwa naukowe i profesjonalne.

Listy gratulacyjne do uczestników konferencji przysłała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Na program FedCSIS 2012 złożyły się 24 seminaria, workshopy i sympozja zorganizowane w sześć wątków tematycznych.

Wykłady otwierające obrady (keynotes) wygłosili wybitni specjaliści:

Nagrody International Fuzzy Systems Association (IFSA) dla najlepszych prac zaprezentowanych podczas 7th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications AAIA'2012 zdobyli:

Nagrodami im. Prof. Zdzisława Pawlaka za najlepsze prace w dziedzinie sztucznej inteligencji wyróżnieni zostali:

FedCSIS 2012 został zorganizowany przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:www.fedcsis.org

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS – międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej – jest organizowana w formie serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. Udział w konferencji biorą przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata, reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych.