Dokumentacja ugody z TiP już dostępna do wglądu

Polskie Towarzystwo Informatyczne uprzejmie informuje, że otrzymało komplet dokumentów dotyczących postępowania sądowego z powództwa PTI przeciwko TIP Sp. z o. o. Wobec powyższego wszyscy zainteresowani członowe PTI mogą przeglądać dokumenty począwszy od dnia 8 listopada 2012 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w biurze Stowarzyszenia przy ul. Puławskiej 39/4 w Warszawie.

Osoby przeglądające akta zobowiązane są do przestrzegania Procedury udostępniania dokumentacji dotyczącej ugody z firmą TIP Sp. z o. o., o której mowa w komunikacie z dnia 19.10.2012 r. Dokumenty zostaną udostępnione do wglądu pod warunkiem uprzedniego pisemnego zobowiązania się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w przedmiotowej sprawie.