Delegacja PTI na Forum ECDL/ICDL 2012

W dniach 18-19 października br. w Oslo odbywało się doroczne Forum ECDL/ICDL, zorganizowane przez Fundację ECDL i Norweskie Towarzystwo Informatyczne. W imieniu PTI w spotkaniu uczestniczyli:

Jednym z omawianych tematów była sytuacja na rynku certyfikacji w poszczególnych regionach – cała Europa notuje spory spadek sprzedaży związany z końcem obecnej „perspektywy” w projektach unijnych i „nowy ECDL” ma być jedną z odpowiedzi Fundacji na tę sytuację. Na tle innych państw regionu sytuacja Polski jest i tak bardzo dobra – jeśli chodzi o ilość wydanych kart EKUK w roku 2012 zajmujemy miejsce 4 (po Austrii, Rumunii i Niemczech) a jeśli chodzi o wartość sprzedaży – miejsce 5 (dodatkowo przed nami uplasowały się jeszcze Węgry).

Głównym tematem Forum było wdrażanie „nowego ECDL” (przedstawionego we wrześniu przez przedstawiciela Fundacji na posiedzeniu Zarządu w Krakowie), przede wszystkim w aspekcie komunikowania zmian na rynkach operatorów krajowych i zarządzania tym procesem zmian. Wystąpienie główne Prezesa Fundacji Damiena O’Sullivana, dyskusje panelowe i dyskusje w grupach roboczych dotyczyły:

Wręczenie nominacji (podpisanych przez Regionalnego Dyrektora Rozwoju Fundacji ECDL Juliana Seymoura) planujemy na 21 listopada, w trakcie organizowanej przez KISS VIII Konferencji Naukowo-Metodycznej im dra Janusza Trawki „Quo vadis szkoło”.

Uczestnicy Forum otrzymali także okazałą broszurę pt. „Promoting Digital Literacy – case studies around the world – volume 2”, w której (obok 21 innych przykładów) znalazł się opis projektu „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli”, realizowanego w latach 2008-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Krakowskim Centrum Edukacyjnym. Projekt ten otrzymał nominację do Best Practice Award w roku 2010.

Mieliśmy okazję prezentować (wraz z Grzegorzem Szyjewskim, który przebywał w Oslo na Forum EUCIP) nasz system eECDL przedstawicielom Fundacji i system spotkał się z dużym uznaniem, szczególnie elektroniczny EKUK, który funkcjonuje u nas od roku a który ma być „nowością” w Fundacji. Element „nowego ECDL” - Mój Profil – czyli historia egzaminów kandydata – jest propozycją Fundacji do opracowania przez operatorów krajowych. U nas „ECDL Profile kandydata” jest nie tylko dostępny dla egzaminowanego, ale widoczny dla wszystkich w procesie (PB ECDL, Koordynatorzy, Centra, Egzaminatorzy) - mamy też możliwość sprawdzania przez pracodawcę EKUKu.

Pokazaliśmy system egzaminacyjny mimo dużego nacisku Fundacji do przejścia na testy automatyczne, nasze rozwiązanie, w tym centralne przechowywanie plików, zyskały aprobatę przedstawicieli Fundacji. Nasz system jakości również spełnia wszelkie stawiane przez Fundację normy.

Kilka krajów (m.in. Węgry, które dzięki zmianom politycznym przeżywają największy od lat spadek sprzedaży) bardzo były zainteresowane naszym systemem cenowym (jednolita cena w kraju, a nie dyktowana przez Centra, jak to jest w większości innych krajów w Europie). Kilka krajów ma zamiar też wprowadzić takie rozwiązanie, Fundacja uznała to za dobry przykład.