Artykuł Marka Hołyńskiego w wydawnictwie ITStar

W najnowszym numerze biuletynu inicjatywy ITStar (inicjatywa CEPIS działająca pod auspicjami Komisji Europejskiej) ukazał się tekst Marka Hołyńskiego, stanowiący streszczenie wystąpienia na międzynarodowej konferencji ITSTAR „ICT Research and Innovation Challenges in Eastern European Member States (EEMS)”, która odbyła się w listopadzie ub.r. w Budapeszcie. Autor zaprezentował w artykule strukturę organizacyjną oraz źródła i zasady finansowania prowadzonych działań na rzecz rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Newsletter - Calibrated for Creative Communications, Vol. 10, no. 1, Spring 2012