Agnieszka Boboli dyrektorem Centrum Projektów Informatycznych w MAiC

Szef MAC Michał Boni powołał na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Informatycznych Agnieszkę Boboli.

Agnieszka jest od wielu lat (od 1994 r.) aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Obecnie wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Mazowieckiego.

Związana z branżą informatyczną od ponad 30 lat, Agnieszka Boboli ma wieloletnie doświadczenie w realizacji i kierowaniu dużymi projektami informatycznymi w administracji publicznej oraz liczący się dorobek naukowy.

W latach 1997–1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu informatyki BGŻ SA, wcześniej była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji oraz była doradcą ministra sprawiedliwości ds. informatyki. Pracowała też w firmach Sun i IBM.

Agnieszka Boboli jest założycielem i wieloletnim członkiem władz ISACA - Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych.