17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

W dniu 17 maja – dniu Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – odbyły się trzy znaczące imprezy związane z międzynarodowym świętem branży teleinformatycznej.

Kobieta w zinformatyzowanym świecie – konferencja w Sali Kolumnowej

XIII Konferencję Okrągłego Stołu: Polska w Drodze do Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem: „Kobiety i dziewczęta wobec technik informacyjno-komunikacyjnych” otworzyli wspólnie prezes SEP prof. Jerzy Barglik oraz prezes PTI prof. Marian Noga.

W inauguracyjnym wystąpieniu wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk poruszył sprawy informatyzacji administracji i małych miejscowości oraz konwersji telewizji naziemnej z systemu analogowego na cyfrowy. Odnosząc się do hasła przewodniego konferencji stwierdził też, że w rewolucji informatycznej czynnie uczestniczą kobiety, podając przykłady m.in. Prezes UKE Magdaleny Gaj, min. Małgorzaty Olszewskiej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz byłej prezes UKE Anny Streżyńskiej.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Czerniawski wygłosił krótki wykład na temat wzajemnych relacji władzy i obywatela i wpływu nowych technologii informacyjnych na te relacje. Przyznał, że polski ustawodawca stara się dostosować prawo do nowej sytuacji ale na tej drodze czai się bardzo wiele istotnych trudności, sprowadzających się do antynomii bezpieczeństwo-wolność. Poczyniono wiele błędów mających źródło w braku dostatecznego rozeznania istoty zagadnienia.

Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny zadeklarowała dystans i niechęć wobec prób wyodrębniania problemu „kobieta w świecie ICT”, sugerującego jakoby ich ograniczone możliwości w tym zakresie. Argumentując, że to przecież kobiety – matki, nauczycielki - wychowują przyszłych członków społeczeństwa informacyjnego podała szereg przykładów z działalności NOT na rzecz popularyzacji nowych technologii - w akcjach tych kobiety mają istotny udział. Zdaniem pani prezes, jeśli już chcemy jakoś szczególnie wspomóc kobiety w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego, to powinniśmy rozwijać rynek telepracy – narzędzia, które może wydatnie wspomóc kobiety łączące wychowanie dzieci z pracą zawodową.

Przybyły na konferencję wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury pos. Janusz Piechociński stwierdził, że nowe technologie, jak każde urządzenie techniczne, może służyć celom godnym jak i haniebnym. Budując infrastrukturę informacyjną trzeba koniecznie pamiętać o tym, że świat cyfrowy musi być osadzony na solidnej platformie etycznej. Podkreślił też stały wzrost znaczenia sektora teleinformatycznego w gospodarce narodowej.

W uroczystej części programu Konferencji prof. Jerzy Barglik wręczył prezesowi PTI prof. Marianowi Nodze Medal 90-lecia SEP.

Uczestnicy paneli dyskusyjnych skupili się na pytaniach o rolę infrastruktury informacyjnej w życiu społecznym i gospodarczym, silnie akcentując aspekt miejsca, roli i perspektyw kobiet w procesach budowy społeczeństwa informacyjnego. W dyskusji uczestniczyło kilka pań reprezentujących kobiece organizacje społeczne.

Konferencja, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Finał TIK?-TAK!-a

Równolegle z konferencją w Sejmie odbywał się w Domu Dziennikarza w Warszawie finał największego, ogólnopolskiego konkursu z informatyki i wiedzy o Internecie TIK?-TAK! . Był to trzeci, finalny etap konkursu, do którego zakwalifikowało się 43 najlepszych uczniów z całej Polski. W konkursie wzięło udział 22,6 tys. uczniów z całego kraju.

Finał poprzedziły ciekawe prelekcje prowadzone przez Motorolę, która zademonstrowała pokazy robotów. Firma FunMedia przeprowadziła interaktywną lekcję języka angielskiego, a Koordynator ECDL CAD Bohdan Lisowski zaprezentował temat „Modelowanie postaci w grach komputerowych” wraz z pokazami filmów.

W śród uczniów szkół podstawowych zwycięzcą okazał się Bartek Wacławik ze Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie. Miejsce drugie zajął Michał Makowski z Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie. Trzecie miejsce wywalczył najmłodszy uczestnik konkursu Jakub Głogowski z 1 klasy Szkoły Podstawowej w Zabrzu.

Wśród gimnazjalistów miejsca na podium podzielili między siebie: 1. Wojciech Pszonak z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, 2. Maciej Surówka z Gimnazjum nr 16 w Krakowie, 3. Bartosz Korczyński z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Rozgrywki uczniów szkół ponadgimnazjalnych bezapelacyjnie wygrał Paweł Srokosz z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, na drugim miejscu znalazł się Piotr Lizończyk z Liceum Ogólnokształcącego Chrzanowie, na trzecim Paweł Łuczkiewicz z VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

Nagrody otrzymali również zwycięzcy konkursu „Startuj z Youngcoderem”: Karol Musur z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Wodzisławia Śląskiego (w kategorii szkół podstawowych) Bartosz Korczyński z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach (gimnazja), Karol Janik z I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu (szkoły ponadgimnazjalne).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom i szkołom biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu.

Nagrody ufundowane zostały przez firmy Samsung, Ole-Ole, Motorolę, Verx, 2EDU, Progman, EPSON, FunMedia, Centra Egzaminacyjne KISS, KCE, BRost, PWN, WSiP, Antyściąga, CeL AGH.

Konkurs TIK?-TAK! został zorganizowany już po raz drugi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL. Patronowali mu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, marszałkowie województw z całego kraju, w tym Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Kuratoria Oświaty. Merytorycznie akcję wsparły takie marki jak Samsung, Motorola czy Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2012

Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się wieczorem 17 maja 2012 r. w Villi Foksal w Warszawie – zgromadziła kilkaset osób reprezentujących administrację państwową oraz biznesowe, naukowe, edukacyjne i naukowe środowiska polskiej teleinformatyki. Rolę gospodarza imprezy pełnił przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego, wiceprezes PTI Marek Hołyński.

W imieniu Honorowego Patrona obchodów - Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przemówił doradca Prezydenta Krzysztof Król. Następnie zostało odtworzone na monitorach orędzie Sekretarza Generalnego Internationa Telecommunication Union dr Hamadouna Toure.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego gości powitał prezes PTI Marian Noga, m.in. przypominając historię powoływania Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Końcową część swego wystąpienia prezes PTI przeznaczył na miłą uroczystość, jaką było uhonorowanie kol. Wiesława Paluszyńskiego Medalem 30-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przyznanego mu przez Zarząd Główny PTI za zasługi dla Towarzystwa.

Kolejnym ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród Info Star 2011 – najstarszej, prestiżowej nagrody środowiska teleinformatyki dla wybitnych postaci środowiska.
Laureatami Nagrody Info Star 2011 zostali:

Szczegółowe informacje nt nagrody Info Star są dostępne na stronie www.info-star.pl.

Kolejnym punktem programu było, zgodnie z tradycją obchodów ŚDSI, wręczenie pamiątkowych statuetek Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego InfoStat, przyznawanych przez Komitet Organizacyjno-Programowy ŚDSI. Otrzymali je:

Końcowy akcent oficjalnej części Gali stanowiło wręczenie nagród dla najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL, które z rąk Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL Jacka Pulwarskiego otrzymali:

w kategorii ilościowej:

w kategorii marketingowej:

Pozostałą, nieformalną część Gali urozmaiciło rozlosowanie wśród gości nagród ufundowanych przez firmy Astra i P4 Play, portal CyfrowaSzkola.pl oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wysoki poziom artystyczny zapewnił Gali kwartet smyczkowy 4-TE, grający własne, dynamiczne wersje utworów zarówno muzyki klasycznej jak i rockowej.