15 października - Dzień e-Nauczyciela

W dniu 2 października Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego podjął uchwałę, że dzień 15 października będzie obchodzony jako

Dzień e-Nauczyciela

Treść uchwały:

Zarząd Główny PTI mając na uwadze statutowe upoważnienie dla towarzystwa dla wykonywania zadań w sferze publicznej w zakresie edukacji informatycznej oraz jej popularyzację i promowanie, działając na mocy statutu w imieniu towarzystwa ustanawia dzień 15 października każdego roku Dniem e-Nauczyciela. ZG PTI może w związku z Dniem e-Nauczyciela na podstawie odrębnie uchwalonego regulaminu przyznawać wyróżnienia, w szczególności honorowe.