Znamy już skład Zarządu Głównego PTI XI kadencji

Na swym posiedzeniu w dniu 28 maja 2011 r. X Zjazd PTI wybrał nowy 15-osobowy Zarząd Główny PTI, w skład którego weszli:

Jednocześnie Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi X kadencji.