Zmarł prof. Stefan Węgrzyn

W dniu 28 lipca 2011 r. zmarł prof. zw. dr inż. czł. rzecz. PAN Stefan Węgrzyn - ur. 20 maja 1925 w Krakowie, fizyk, automatyk, informatyk, specjalista teorii regulacji i informatyki kwantowej. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1949), w 1951 r. dr nauk technicznych, w 1960 r. dr nauk fizycznych. Od 1961 r. prof. nadzwyczajny, w roku 1968 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1964 r. członek korespondent, a od 1973 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Od 1949 pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierował Katedrą Kompleksowych Systemów Sterowania oraz Instytutem Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki tej uczelni. W latach 1953-1969 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Automatyki PAN w Warszawie. Do roku 2003 był także dyrektorem Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

W latach 1986-1989 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

Dwukrotny laureat Nagrody Państwowej pierwszego stopnia, Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler Orderu Palm Akademickich we Francji.

Autor wielu prac z dziedziny dynamiki układów elektrycznych, teorii układów automatycznego sterowania, automatyki kompleksowej i teorii stabilności, w tym książek i skryptów.

Cześć Jego Pamięci!