Zjazd PTI uchwalił kodeks etyczny zawodu informatyka

X Zjazd PTI w drugim dniu swoich obrad 29 maja br. uchwalił , przedłożony przez ZG uchwałą z 12 czerwca 2010 r. kodeks etyczny zawodu informatyka pod nazwą (ustaloną w drodze głosowania) "Kodeks Zawodowy Informatyków".

Inicjatorem akcji formułowania Kodeksu i jego głównym autorem jest kol. Andrzej Dyżewski, za co Zjazd wyraził mu podziękowanie.