Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Informatyki Sądowej PTI

Niniejszym zwołuję zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Informatyki Sądowej PTI na dzień 19 grudnia 2011 roku.

I termin: godz. 17:00; drugi termin: godz. 17:15.

Proponowany plan zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania. Zatwierdzenie planu obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Sekcji w roku 2011
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Wybory Przewodniczącego Sekcji na lata 2012-2015
  5. Przerwa
  6. Przedstawienie propozycji składu Zarządu Sekcji przez przewodniczącego
  7. Głosowanie nad propozycją składu Zarządu Sekcji - w razie konieczności powtórzenie punktów 4-7 aż do skutku
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114.

Zgodnie z obietnicą wszyscy przybyli członkowie sekcji otrzymają ebooka "Elementy Informatyki Sądowej".

Maciej Szmit