Zarząd Główny PTI wybrał swoje Prezydium

Podczas posiedzenia w dniu 13 czerwca 2011 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego w drodze tajnego głosowania wybrał Prezydium ZG PTI, w skład którego wchodzą: