Zarząd Główny PTI powołał czterech wiceprezesów

Na swym pierwszy posiedzeniu odbytym późnym wieczorem 28 maja br. Zarząd Główny powołał cztery osoby na stanowiska wiceprezesów ZG PTI, którymi zostali:

Członkami Zarządu pozostają:

Skład Prezydium Zarządu Głównego PTI zostania ustalony na następnym posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.