Zakończył się VI Sejmik Młodych Informatyków

Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej edycji Sejmiku Młodych Informatyków (Międzyzdroje, 22-24 września br.) była certyfikacja umiejętności informatycznych.

Otwierając Sejmik prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI kol. Zdzisław Szyjewski stwierdził m.in., że SMI to inicjatywa Towarzystwa adresowana do informatycznej młodzieży – coś, co zawsze stanowiło, i nadal stanowi, pietę achillesową PTI.

W wykładzie inauguracyjnym nt. „Zmieniający sie biznes inżynierii systemów informatycznych” prof. Leszek Maciaszek z Macquarie University in Sydney oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej stwierdził, że zaawansowane programowanie jest dzis potrzebne tylko w wielkich ośrodkach badawczo-rozwojowych takich jak Dolina Krzemowa, natomiast uczelnie powinny kształcić głównie w zakresie „subprofessions” – specjalności pomocniczych wobec odbiorcy takich, jak np. modelowanie procesów biznesowych. „Po tak kontrowersyjnym wykładzie nie otwieram dyskusji, gdyż nie skończylibyśmy do północy i program Sejmiku by się załamał” – spuentował wystąpienie prowadzący sesję prof. Szyjewski.

Otwierając Sesję 30-lecia PTI kol. Jerzy S. Nowak przypomniał, że pierwsze propozycje utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego polskich informatyków pojawiały się już latach 60. i 70., jednak pomysły ten spotkały się z niechęcią ówczesnych władz. Jak się okazuje, PTI miało swego prekursora w postaci Łódzkiego Towarzystwa Informatycznego, o którym słuch dziś już zaginął, wiadomo tylko że organizacja ta została „wessana” przez PTI. Początki istnienia PTI przypomniał uczestnik grupy inicjatywnej, członek-założyciel prof. Marek Greniewski, przypominając m.in., że PTI powstało jako stowarzyszenie naukowe a nie zawodowe. Zygmunt Mazur opowiedział historię konkursu na najlepsze prace magisterskie – jednej z pierwszych inicjatyw PTI, żywej do dnia dzisiejszego. Ciekawostką jest, że opracowany na początku regulamin konkursu nadal się sprawdza w praktycznie niezmienionej postaci (jedyna zmiana to „magisterskie” zamiast „dyplomowe”). Jerzy Nowak przedstawił w zastępstwie autorki Ewy Łukasik prezentację na temat historii Biuletynu Informacyjnego PTI, następnie wraz z Zygmuntem Mazurem przypomniał pierwsze konferencje naukowe PTI (pierwsza z nich, zorganizowana w Rydzynie, jest do dzis kontynuowana jako Jesienne Spotkania PTI). Historię konferencji uzupełnił Wojciech Olejniczak barwną opowieścią o konferencjach w Julinie – tajemniczej miejscowości, która w owym czasie nie figurowała na żadnej publicznie dostępnej mapie... Historię Klubu Użytkowników Komputerów ICL – organizacji dużo starszej niż PTI, która dołączyła do PTI na statusie sekcji - przedstawił Bogdan Pilawski. Jerzy Nowak przypomniał jedno z bardziej spektakularnych dokonań PTI z początku lat 90. – wykonaną na zlecenie min. Balcerowicza opinię nt powierzenia firmie Bull wykonawstwa projektu Poltax – opinię zdecydowanie negatywną. Zdzisław Szyjewski omówił dorobek trzech kadencji swojej prezesury – okresu, w którym m.in. zostały zorganizowane struktury ECDL, powstała Izba Rzeczoznawców, odbyły się trzy kongresy informatyki polskiej i zapoczątkowano mistrzostwa alpejskie informatyków.

Trzy dni Sejmiku wypełniły panele naukowe (jeden poświęcony tematyce ECDL), zajęcia warsztatowe, sesja plakatowa, SMI Summer School, a także zawody bowlingowe.

Podczas Sejmiku odbyło się również zebranie założycielskie Rady Naukowej PTI, która wybrała swe władze i ustaliła wstępny program działania.

Uczestnicy VI Sejmiku Młodych Informatyków byli pierwszymi odbiorcami książkowego folderu pt. „30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego”, zawierającego m.in. słowo wstępne redaktora folderu Zdzisława Szyjewskiego, pełny spis członków władz PTI wszystkich kadencji, listy członków-założycieli i członków honorowych, artykuły wspomnieniowe i teksty źródłowe.

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym, miejscem spotkań i prezentacji prac badawczych w zakresie informatyki młodych pracowników nauki i praktyki. Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Wygłaszane są również referaty zamówione przez organizatorów.