XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki - rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

Do konkursu przyjęto 44 prace wykonane w roku akademickim 2009/2010 w osiemnastu krajowych wyższych uczelniach: w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (3), w Politechnice Gdańskiej (1), w Politechnice Łódzkiej (4), w Politechnice Opolskiej (1), w Politechnice Poznańskiej (7), w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (4), w Politechnice Warszawskiej (2), w Politechnice Wrocławskiej (9), w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie (1), w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1), w Uniwersytecie Jagiellońskim (1), w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1), w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1), w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie (1), w Uniwersytecie Warszawskim (1), w Uniwersytecie Wrocławskim (4), w Uniwersytecie Zielonogórskim (1) i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie (1).

W dniu 17. grudnia 2010 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dr inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:
Pierwszą nagrodę, w wysokości 5.000 zł, otrzymał

za pracę pt. "NUM System for MANET"
wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; promotor: dr inż. Andrzej Szwabe).

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac, zamiast drugiej i trzeciej nagrody Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne drugie nagrody, w wysokości po 4.000 zł.

Drugie nagrody otrzymali:

za pracę pt. "Mining data streams with concept drift"
wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, profesor Politechniki Poznańskiej).

za pracę pt. "Wykorzystanie platformy .NET do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki"
wykonaną w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; promotor: dr inż. Tomasz Żabiński).

Trzy równorzędne wyróżnienia, po 2.500 zł, otrzymali:

za pracę pt. "Dynamic alghoritms for transitive closure and strongly connected components"
wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Diks),

za pracę pt. "Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU"
wykonaną w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; promotor: dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. Politechniki Rzeszowskiej),

za pracę pt. "Automated Derivation of Abstract Machines from Reduction Semantics: A Formalisation of the Refocusing Transformation in the Coq Proof System"
wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Dariusz Biernacki).

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.