X Zjazd PTI wybrał nowe składy GKR i GSK

X Zjazd PTI na swym posiedzeniu w dniu 28 maja 2011 r. wybrał w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego następujące osoby:

Decyzją X Zjazdu w skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą obecnie: