Wyższa Szkoła Menedżerska zaprasza na konferencję nt. cyberprzestępczości

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej

„Cyberprzestępczość i ochrona informacji”

Konferencji patronuje JM Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wśród zaproszonych prelegentów swoje wystąpienia potwierdzili: Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński oraz Dyrektor Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Michał Chrzanowski.

Program Konferencji obejmuje tematy:

Teksty wystąpień będą publikowane w postaci książki.

Gdzie: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 3603-772 Warszawa

Kiedy: 20 maja 2011 godz. 9.00 – 17.00, Aula F401 IV p.

Termin przesyłania zgłoszeń: 18 maja 2010 r.

Kontakt:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. (22) 59-00-795 godz. 10.00 – 14.00
e-mail: biurokarier@mac.edu.pl – sprawy organizacyjne
e-mail marcin.paprzycki@mac.edu.pl – sprawy naukowe

Formularz zgłoszeniowy do pobrania