Wystartowała V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Z dniem 10 stycznia br. rozpoczął się I etap V Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Po raz pierwszy uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zawodach drużynowych, rozwijając umiejętność pracy w zespole i wzbogacając inne kompetencje społeczne. Jak w poprzednich latach zawody rozgrywane są również w kategorii indywidualnej. Poprzednie edycje pokazały, że start w Olimpiadzie często jest początkiem długiej i owocnej przygody z informatyką.

Zawody indywidualne I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań poprzez System Informatyczny Olimpiady lub pocztą tradycyjną, do dnia 7 II 2011. Zawody drużynowe rozpoczął cykl rund treningowych przygotowujących uczestników do zmagań eliminacyjnych na poziomie szkoły (2 III) i powiatu (14 III).

Olimpiada Informatyczna jest corocznym trójstopniowym (etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski) przedmiotowym konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół gimnazjalnych, realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe. Organizatorem V OIG jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Talent, współorganizatorem jest miasto Gdynia, zaś opiekę merytoryczną nad zawodami sprawuje Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 1000 młodych gimnazjalistów.