Wiceprezes Paluszyński we "Wproście"

Tygodnik "Wprost" w numerze 3 z 23.01.2011 r. na str. 94 zamieścił półstronicowy wywiad z wiceprezesem PTI Wiesławem Paluszyńskim. Wywiad dotyczył rynku i technologii kart płatniczych.