Ważna wypowiedź Rady PIIT ws. zamówień publicznych na dostawę komputerów

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uchwaliła w dniu 26.01.2011 r. swe oficjalne Stanowisko w sprawie „Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”.

Zgodnie z dokumentem, Rada PIIT: "...popiera wszelkie działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku zamówień publicznych oraz upowszechnianiu dobrych praktyk przy udzielaniu zamówień publicznych, szczególnie udzielanych w sektorze teleinformatycznym."

Rada uważa jednak, że: „...sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z uwzględnieniem rekomendacji, może narazić zamawiających na zakup sprzętu nieodpowiadającego ich wymaganiom. Rekomendacje praktycznie pomijają jakiekolwiek elementy opisu przedmiotu zamówienia umożliwiające zakup sprzętu spełniającego, często bardzo wysokie, ale uzasadnione wymagania zamawiających w zakresie zastosowanych technologii, trwałości, bezawaryjności, jakości serwisu, dostępności do części zamiennych etc.

Za niedopuszczalne i szkodliwe uznano przedstawienie w rekomendacjach przykładu, który jest niezgodny z krajową ustawą (art. 29 ust. 3 Pzp) oraz z dyrektywami Unii Europejskiej.

W takim stanie rzeczy Rada PIIT, w trosce o prawidłowe funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w sektorze teleinformatyki, postuluje wycofanie tych rekomendacji oraz niezwłoczne rozpoczęcie procesu konsultacji ich przyszłej treści z przedstawicielami wszystkich uczestników rynku.

Pełny tekst Stanowiska Rady PIIT