W dniu 26 czerwca 2011 roku odszedł od nas Janusz Trawka.

Wieloletni Prezes Oddziału Górnośląskiego, członek ostatniej kadencji Zarządu Głównego PTI, od początku istnienia ECDL w Polsce zaangażowany w realizację tego projektu. Koordynator ECDL dla województwa Śląskiego.

Janusz był pełen inicjatywy, zarażał chęcią działania. Skupiał wokół siebie ludzi, wydobywał z nich co najlepsze i pozwalał realizować pomysły nawet te najbardziej niewiarygodne. Szukał rozwiązań i wdrażał najtrudniejsze zmiany. Swoją wieloletnią pracą zmienił obraz edukacji informatycznej w polskiej szkole. Był mentorem i przewodnikiem wielu egzaminatorów ECDL w Polsce, nauczycieli i kolegów.

Utraciliśmy Przyjaciela, na którym mogliśmy polegać.
Janusz na zawsze pozostanie w naszych myślach, sercach i wiernej pamięci.
koledzy, koleżanki oraz pracownicy PTI