W Radomiu powstało Koło PTI

Mocą uchwały Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI z 19 grudnia 2011 r. zostało powołane do działania Koło PTI w Radomiu.

Na funkcję pełnomocnika do przeprowadzenia pierwszego Walnego Zebrania Członków Koła PTI w Radomiu został wyznaczony członek Zarządu Oddziału Podlaskiego kol. Władysław Błaszko. Pierwszą siedzibą Zarządu Koła PTI w Radomiu będzie lokal na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Sadkowska 19.