VII Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego rozstrzygnięty

VII Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego jest już rozstrzygnięty - jego laureata poznamy w dniu 6 października 2011 r. Tego dnia o godz. 15:00 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego nastąpi uroczyste ogłoszenie decyzji Rady Nagrody.

Nagrodę im. Witolda Lipskiego przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Fundację Rozwoju Informatyki. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 10 osób, w tym dwóch reprezentantów PTI. Członkowie Rady są mianowani na trzyletnie kadencje.

Kiedy: 06.10.2011 r., godz. 15:00
Gdzie: budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
Warszawa, ul. Banacha 2
(wejście do budynku od strony ul. Pasteura).

więcej informacji...