Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na konferencje naukowe

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Marek Michalski zaprasza na konferencję naukową „Ochrona danych osobowych na rynku finansowym”.

Na konferencję złoży się pięć paneli na tematy:

Konferencja odbędzie się w auli Roberta Schumana, Audytorium Maximum, campus UKSW ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w dniu 25 maja 2011 r. w godz. 9.30-13.30.

* * *

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE”.

Program konferencji przewiduje m.in. wystąpienia prorektora UKSW prof. Jarosława Majewskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego i Szefa ABW Krzysztofa Bondaryka.

Na konferencję złożą się cztery sesje poświęcone portalom internetowym, publicznym systemom informacyjnym, sieciom telekomunikacyjnym i problemom stanowienia i stosowania prawa w Internecie.

Konferencja odbędzie się w Aula Roberta Schumana Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 8-9 czerwca 2011 r. w godz. 9.30-16.00.

* * *

Dokładne informacje o obu konferencjach są dostępne na stronie UKSW.