Ukonstytuowała się Rada Naukowa PTI

Na swym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2011 r. w Międzyzdrojach (podczas VI Sejmiku Młodych Informatyków), ukonstytuowała się Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W wyniku tajnego głosowania funkcję Prezesa Rady Naukowej PTI objął prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski. Wiceprezesami Rady zostali: dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur oraz dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski. Funkcję Sekretarza Rady Naukowej PTI objął dr hab. prof. US Kesra Nermend.

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego została powołana przez X Zjazd Delegatów PTI.