Spotkanie Sekcji Bezpieczeństwa Informacji

W imieniu własnym i całej Sekcji Bezpieczeństwa Informacji serdecznie zapraszam na spotkanie we wtorek 10 maja 2011 o godz. 18:15, sala 103 Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Joliot-Curie 15, Wrocław.

Kol. Bogdan Pilawski wygłosi referat pod tytułem:

"Ryzyko informatyczne – analiza i ocena. Zarządzanie kryzysowe w przypadku utraty lub wypływu danych"

Andrzej Niemiec