Słowo Prezesa PTI na Nowy Rok

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!

Początek stycznia jest zwyczajową porą na dokonywanie podsumowań upływającego roku. Był on dość pracowity dla Zarządu Głównego, który w 2010 r. odbył 7 posiedzeń ze średnio 70-procentową frekwencją (szczegóły są w załączniku). O 124 osoby wzrosła liczba członków (jest nas teraz dokładnie 1746), a sytuacja finansowa PTI pozwala na realizację zamierzonych celów.

W roku 2010 intensywnie kontynuowano prace legislacyjne nad ważnymi dla polskiej informatyki aktami prawnymi. Jak zwykle przekazywaliśmy nasze opinie właściwym instytucjom i otwarcie publikowaliśmy je na stronach WWW. Szerokim echem odbiło się zwłaszcza nasze stanowisko w sprawie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, które mieliśmy możność wyartykułować na bezpośrednim spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem, co przyczyniło się do wycofania Rządu z umieszczenia tego zapisu w ustawie o grach hazardowych.

Przedstawiciele PTI wypowiadali się często w telewizji, radiu i prasie powodując, że nasza organizacja powoli zaczyna wychodzić z medialnego cienia. Mocno nagłośnione zostały obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na które oprócz gali złożyło się kilkanaście interesujących imprez. Wysoki poziom tego wydarzenia docenił Sekretarz Generalny International Telecommunication Union dr Hamadoun Tourè, który w czasie krótkiej wizyty w naszym kraju spotkał się z Premierem, Sejmem oraz odwiedził siedzibę PTI, uznając nasze obchody za najlepiej zorganizowane na świecie.

Z powodzeniem kontynuowaliśmy tradycyjne inicjatywy konferencyjno-szkoleniowe: Jesienne Spotkania oraz towarzyszącą im konferencję IMCIT, konferencje KKIO i InfoShare, Informatyka w Edukacji, Sejmik Młodych Informatyków oraz wiele innych. Odbył się kolejny Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, wręczona została nagroda za innowacyjność im. Jana Łukasiewicza, dla firmy, mającej szczególne osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych i nagroda im. Zdzisława Pawlaka w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wraz z Fundacją Rozwoju Informatyki przyznaliśmy nagrodę im. Witolda Lipskiego wyróżniającą młodych naukowców w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Reprezentanci PTI aktywnie działali na arenie międzynarodowej w Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), radzie europejskich towarzystw informatycznych oraz koalicji ITStar, zrzeszającej organizacje branży ICT Europy Centralnej. International Federation of Information Processing (IFIP) wyróżniło nasze Towarzystwo przyznając mu organizację World Conference on Computers in Education (WCCE 2013).

PTI odgrywa coraz większą rolę na polu edukacji informatycznej w kraju. Opiniowano związane z nią akty prawne, zostały podjęte prace w celu opracowania standardów przygotowania nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania, które stanowią podwaliny certyfikowania nauczycieli w tym zakresie.

Dużo wysiłku włożyliśmy w usprawnienie działania struktur ECDL-a, wdrożenie nowego modelu akredytacji centrów egzaminacyjnych i laboratoriów oraz stworzenie własnego Centrum Certyfikacji. Zaawansowane są prace nad kompleksową elektroniczną obsługą procesu certyfikacji i wprowadzeniem nowych certyfikatów, w tym naszej własnej propozycji dla administracji publicznej e-Urzędnik, która, po akceptacji przez Fundację, może stać się europejskim standardem. Z kolei Izba Rzeczoznawców odnotowała w ubiegłym roku największy w swojej historii kontrakt (na audyt dla Kompanii Węglowej) realizowany przez 12-osobowy zespół z całej Polski i kontynuuje prace nad organizacją oddziałów terenowych.
Miniony rok był również rokiem przygotowań do realizacji od 2011 roku Strategii PTI przyjętej na Nadzwyczajnym Zjeździe delegatów PTI w roku 2009. Odbyło się wiele spotkań zespołów strategicznych i zostały opracowane wytyczne do jej realizacji.

Problemów, rzecz jasna, nie brakowało: marnie jest z opłacaniem składek, przebrnęliśmy przez spore zmiany personalne w Biurze ZG, wiele negatywnych emocji przelało się przez nasze listy dyskusyjne. W tym ostatnim przypadku musiały niestety zostać wprowadzone pewne ograniczenia, które jednak nie mają nic wspólnego z cenzurą, bo na forach PTI każdy ma prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów. Mimo to nie możemy się godzić na przekraczanie ogólnie przyjętych norm zachowań, które powodują, iż zdegustowani poziomem dyskusji członkowie rezygnują z uczestnictwa w tym istotnym dla Towarzystwa kanale komunikacyjnym.

Swoje poprzednie przesłania zwykle kończyłem apelem o większą aktywność członków, która zgodnie ze Statutem powinna się koncentrować w Oddziałach. Większość działań organizacji takiej, jak nasza powinna być realizowana nie siłami centrali, ale właśnie na skutek inicjatyw terenowych. Dotyczy to również wewnętrznego przepływu informacji. To Prezesi Oddziałów, którzy z klucza mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego, są najlepszym łączem transmisyjnym przekazującym na swoim terytorium wiadomości o ważnych dla Towarzystwa sprawach, a także zgłaszania lokalnych postulatów i inicjatyw.

W maju tego roku odbędzie się kolejny Zjazd, ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności. Jest jeszcze dość czasu, żeby uwzględnić wszystkie oddolne propozycje dotyczące zmian w statucie, strategii czy też deklaracji zjazdowej. Powinniśmy się do Zjazdu starannie przygotować, aby nie spierać się w nieskończoność o drobiazgi oraz wybrać władze, które rozsądnie pokierują naszą organizacją przez następną kadencję.

Z noworocznymi pozdrowieniami,

Marek Hołyński, Prezes PTI