Słownictwo informatyczne - jakie powinno być?

Podczas posiedzenia Rady Informatyzacji (na szczęście był tam również przedstawiciel PTI Wiesław Paluszyński) prof. Wojciech Cellary wystąpił z prezentacją pt. "Język wyzwaniem dla nowatorów – hermetyczny czy zrozumiały?" - ze wszech miar wartą spopularyzowania.