Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje konferencję "Cyfrowe umiejętności – globalne możliwości", skierowaną przede wszystkim do osób zajmujących się edukacją informatyczną na terenach wiejskich, osób realizujących projekty edukacyjne lub posiadających wiedzę na temat barier w wykorzystywaniu Internetu w życiu codziennym przez ludzi z tych obszarów. W spotkaniu uczestniczyć mogą także wszystkie inne osoby zainteresowane wymienioną tematyką lub samą edukacją osób dorosłych.

Podczas dyskusji będziemy chcieli się zastanowić, dlaczego niektóre osoby, które posiadają w domu komputer z dostępem do Internetu, nie wykorzystują możliwości jakie daje sieć. Zastanowimy się również jak kształcić osoby niekorzystające z Internetu. W efekcie konferencji stworzony zostanie scenariusz szkolenia, który będzie mógł być wykorzystywany do podnoszenie kompetencji w obsłudze komputera osób na terenach wiejskich (choć nie tylko) i który wraz z podręcznikiem szkoleniowym zostanie bezpłatnie przekazany uczestnikom. Materiały te będzie można wykorzystać podczas tworzenia projektów szkoleniowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny a samo spotkanie będzie prowadzone innowacyjną metodą open space, która wykorzystuje potencjał wszystkich uczestników.

Zarejestrować można się na stronie internetowej ŚCSI. Liczba miejsc ograniczona.

===

Open Space Technology jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu oraz określonym zasadom OST umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników.

Cztery zasady otwartej przestrzeni:

  1. Na spotkanie przychodzą zawsze właściwe osoby. Pasja jest ważniejsza niż miejsce zajmowane w organizacyjnej hierarchii.
  2. Nie ma niewłaściwej pory na rozpoczęcie gry. Kreatywność i zaangażowanie nie działają jak mechanizm w zegarku.
  3. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Zatrzymywanie się na wydarzeniach z przeszłości i narzekanie na utracone możliwości to strata czasu.
  4. Koniec to koniec. Kiedy rozmowa się zakończy, przejdź do kolejnego punktu programu.

Konferencja realizowana jest w ramach: Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015