Seminarium Sekcji Bezpieczeństwa Informacji

We wtorek, 25 stycznia 2011, o godzinie 18:00, w sali 141 Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Joliot-Curie 15 we Wrocławiu, odbędzie sie zebranie Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI.

Program spotkania:

W imieniu organizatorów oraz swoim własnym zapraszam na spotkanie.

Janusz Żmudziński