Sekcja Komputerów Mainframe wybrała nowy zarząd

W sekcji Komputerów Mainframe wybrano nowy zarząd. W wyniku głosowania w skład Zarządu Sekcji weszli: