ŚDSI'2011: Odbyła się sie debata nt. telemedycyny. W piątek: Europejska Agenda Cyfrowa

Na debatę nt. „Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego”, która odbyła się 10 maja br., przybyło ok. 150 osób szczelnie wypełniając salę w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Inaugurując obrady dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia dr Leszek Sikorski stwierdził, że prowadzony przez niego ośrodek do tej pory zajmuje się głównie informatyzacja administracji służby zdrowia, zwłaszcza w aspekcie „interfejsu” między ośrodkiem zdrowia i pacjentem lecz zapewnił, że „prawdziwa” telemedycyna – czyli diagnostyka, doradztwo, konsultacje – są już w bliskiej perspektywie.

Doświadczenie CSIOZ pokazuje, że zadanie informatyzacji służby zdrowia wymaga rozwiązania szeregu problemów:

W opinii dr Sikorskiego rozwój telemedycyny, nie tylko w Polsce, nie opiera dziś się na profesjonalnie zorganizowanych strukturach tylko na zaangażowaniu entuzjastów.

Członek Sejmowej Komisji Zdrowia pos. Marek Balicki stwierdził, że stojące dzis przed służbą zdrowia wyzwania to głównie lawinowo rosnące koszty, emigracja specjalistów oraz przemiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa). W tym kontekście telemedycyna a także teleopieka to już nie jest wybór – to jest konieczność. Bariery rozwoju - w postaci braku odpowiedniej świadomości i zaufania do zdalnych narzędzi - mamy zarówno po stronie pacjenta jak i lekarza.

Popierając oceny poprzedzających mówców, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr Henryk Skarżyński zwrócił uwagę na role państwa i mediów w procesie budowy świadomości i zaufania wobec telemedycyny. Profesor Skarżyński pokazał film zawierający rejestrację na żywo pracy świeżo oddanego multimedialnego studia wideokonferencyjnego w siedzibie Instytutu w Kajetanach k. Warszawy, skąd lekarze specjaliści za pośrednictwem zdalnych środków audiowizualnych prowadzą konsultację, diagnozują pacjentów i udzielają konsultacji pacjentom w całej Polsce. Szczególnie spektakularnym, legitymującym się wieloma prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi i krajowymi osiągnięciem Instytutu jest nowatorski system zdalnego dopasowania implantu ślimakowego dla osób słabo słyszących – Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej, obejmująca 20 ośrodków położonych w kraju oraz od niedawna ośrodek zagraniczny w Odessie na Ukrainie.

Prof. Skarżyński nie pominął też okazji, by wyrazić się krytycznie o polityce finansowej NFZ wobec telemedycyny.

Prezes KAMSOFT S.A. dr inż. Zygmunt Kamiński proponuje kompleksowe spojrzenie na system opieki zdrowotnej, który prowadzi pacjenta przez całe jego życie. Zaawansowany system teleinformatycznej opieki zdrowotnej nie tylko zbiera dane o całości usług medycznych świadczonych kiedykolwiek pacjentowi lecz również prowadzi matematyczne modelowanie procesów zdrowotnych dotyczących zarówno konkretnych pacjentów jak i całych grup społecznych umożliwiając przewidywanie przyszłych zagrożeń chorobowych, świadczy też szereg usług wspomagających lekarza oraz pacjenta. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ jest już wdrożony obejmując swym działaniem sporo jednostek służby zdrowia i ich pacjentów.

Reprezentująca Alcatel-Lucent Polska Agnieszka Pioruńska przedstawiła wyniki badań dokonanych po wdrożeniu w kanadyjskiej służbie zdrowia opracowanego przez Alcatela systemu TeleHealth Manager służącego do zdalnego wykonywania kilku podstawowych badań lekarskich. Wysoce interesujące okazały się wyniki badań przeprowadzonych przy okazji wdrożenia tego systemu w Kanadzie do opieki nad osobami przewlekle chorymi. Jak się okazuje, opieka telemedycyna silnie sprzyja wzrostowi świadomości i samokontroli pacjentów, zaś badania rejestrowane przez ośrodek zdrowia w czasie rzeczywistym do minimum ograniczają wpływ konfabulacji serwowanych przez nierzadko wiekowych pacjentów, bardzo sprzyjając prawidłowemu leczeniu. Sprawa jest o tyle istotna, że pacjenci chorzy przewlekle stanowią 1 proc. ogółu leczonych i generują 35 proc. kosztów. „Telemedycyna to nie jest tylko nowe narzędzie w rękach lekarza, to zupełnie inny moddel opieki zdrowotnej” – spuentowała Agnieszka Pioruńska.

Grzegorz Sobolewski z Hewlett-Packard Polska zaprezentował system Digital Hospital a także jego wdrożenie w St Olav’s Hospital w Trondheim oraz wyniki programu Veterans Health Administration w USA, gdzie dzięki systemowi osiągnięto ogromne zwiększenie wydajności leczenia przy znacznie obniżonych kosztach.

Reprezentujący Oracle Polska Adam Pośpiech nie chcąc powtarzać treści już wypowiedzianych przez przedmówców zrezygnował z opisowej części swej prezentacji i skupił się na problematyce bezpieczeństwa danych medycznych oraz na zarządzaniu ryzykiem utraty informacji (brawo!). Jest to o tyle istotne, że bezpieczeństwo i poufność danych jest to ten aspekt banków informacji o pacjentach, który jest bardzo zaniedbany. Według raportu Identity Theft Resource Center właśnie sektor medyczny odnotowuje najwięcej przypadków utraty i naruszenia prywatności informacji o pacjentach.

Debata odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz.

* * *

Kolejna najbliższa konferencja w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011:


formularz rejestracji uczestnictwa

Zapraszamy do uczestnictwa.