ŚDSI'2011 - Odbyła się konferencja "Informatyka w zarządzaniu drogami"

W drogownictwie coraz więcej zastosowań znajdują zaawansowane technologie – wynika z konferencji „Informatyka w zarządzaniu drogami”, zorganizowanej przez stowarzyszenie Polski Kodeks Drogowy (PKD), która odbyła się 14 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

Tematyka konferencji została zogniskowana wokół dwu bardzo aktualnych zagadnień: (*) elektronicznego poboru opłat dla samochodów ciężarowych i autobusów od 1 lipca br. oraz (*) perspektyw wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania ruchem w miastach i na drogach pozamiejskich.

Konferencja „Informatyka w zarządzaniu drogami” została wpisana do programu obchodów Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2011. Patronat nad nią objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego prezes, dr. Marek Hołyński mówił w trakcie obrad o rosnącym znaczeniu technologii cyfrowych dla rozwoju gospodarki.