ŚDSI’2011: Jaki jest „Stan Polskiego Internetu”?

Otwierając konferencję „Stan Polskiego Internetu” min. Piotr Kołodziejczyk z MSWiA stwierdził, że budując strategie rozwojowe trudno jest dziś wydzielić teleinformatykę w osobny nurt ponieważ jest ona immanentnym składnikiem wszystkich strategii szczegółowych.

Tomasz Napiórkowski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA omówił główne treści Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013. Przedstawił tez w skrócie świeżo powstały dokument „Stanowisko Rządu RP wobec EAC” (wkrótce będzie opublikowany na stronach MSWiA). Stanowisko to zawiera odniesienia do wszystkich obszarów EAC. Jak stwierdził mówca, Zamiary polskiego rządu są jednak nieco skromniejsze niż zawarte w wizji Komisji Europejskiej, skrojone na miarę naszych możliwości. Niemniej dokument zapowiada m.in. powstanie Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Idea zapewnienia publikowanym w Internecie ważnym lecz trudnym w odbiorze treściom przyświecała koncepcja stworzenia portalu sejmometr.pl, który zaprezentował Jakub Górnicki z Fundacji ePaństwo. Portal Sejmometr skutecznie „utylizuje” dane pobierane ze oficjalnych stron Sejmu RP i prezentuje je w sposób zorganizowany niezmiernie ułatwiając poruszanie się wśród sejmowych informacji. System ten daje wyborcy ogromne możliwości szybkiej i dokładnej oceny działania klubów i poszczególnych posłów.

Spore wrażenie na słuchaczach zrobił też zaprezentowany przez Gracjanę Więckowską międzynarodowy program współpracy szkół przez Internet eTwinning. Polski oddział eTwinning jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Program adresowany do wszystkich nauczycieli oraz bibliotekarzy, logopedów i wychowawców, obejmuje swym działaniem wszystkie kraje Unii oraz Norwegię, Turcję, Chorwację, Szwajcarię, Islandię i Macedonię. Realizowane przez eTwinning projekty proponują sami nauczyciele, każdy z nich może też wraz z prowadzona przez siebie grupą uczniów może przyłączyć się do dowolnego projektu – całkowicie bezpłatnie. Uczestnictwo w programie świetnie wdraża młodzież do poruszania się w cyfrowym świecie, silnie sprzyjając nauce języków obcych. W ramach programu zrealizowano już ok. 4,9 tys. projektów zaś dalsze 2 tys. projektów jest nadal aktywnych, działa w nim 9,5 tys. szkół i 13,5 tys. nauczycieli.

Dyrektor Operacyjny NASK Tomasz Kruk przedstawił działania NASK na rzecz bezpieczeństwa sieci w aspekcie zarówno technicznym jak i społecznym. Wśród inicjatyw NASK warto wymienić:
• system wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie ARAKIS.pl, zajmujący się analizą incydentów sieciowych,
HoneySpiderNetwork (HSN) – wspólny z Holendrami projekt zapobiegania atakom w środowisku webowym,
WOMBAT (Worldwide Observatory of Malicious Behaviors and Attack Threats) – globalny system monitorowania sieci w celu wykrywania zagrożeń
• udział w międzynarodowych projektach EU KIDS ONLINE i Safer Internet,
Dyzurnet.pl - hotline, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie,
„Bądźmy bezpieczni w Internecie” – wspólna ze Szkołą Policji w Szczytnie konferencja dla ok. 900 dzieci i nauczycieli z ponad 40 szkół na temat ochrony najmłodszych i zwalczania nielegalnych treści w sieci, wykrywania i analizy zagrożeń.

Wiceprezes Exatela Piotr Błędziński poruszył temat rozwoju sieci nowej generacji (NGN) w Polsce. W opinii firmy specjalizującej się w tej dziedzinie polskim problemem jest słaba jakość łączy dostępowych (głównie drut miedziany i protokół DSL) oraz powolne sieci komórkowe. Niekorzystne są też dla operatorów uwarunkowania regulacyjne, które mówca określił jako „obowiązek udostępniania sieci, polityka wymagań w miejsce zachęt oraz obłożenie przychodów sankcjami.

Mimo to są jednak sukcesy, do których Exatel zalicza sieci Ministerstwa Sprawiedliwości, ARiMR, Ministerstwa Finansów i siec alarmową 112. Szanse na rozwój tkwią w środkach unijnych, rozwoju rynku usług elektronicznych oraz edukacji mającej na celu zwalczanie cyfrowego wykluczenia. Podstawowe cechy sieci Exatela to: szybkość 40 Gbps, interoperacyjność, nowoczesne środowisko AII IP i stopniowe odchodzenie od starszych technologii takich jak TDM, X.25, FR i ATM.

Michał Ziętara z Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR przedstawił szereg danych na temat wykorzystania środków europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym skrótowo Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, któremu będzie poświecona osobna konferencja w dniu 20 maja br.

W drugiej części konferencji Marcin Kraska z Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawił zasady działania i korzyści płynące z korzystania z Pojedynczych punktów Kontaktowych, spojrzenie na polską gospodarkę z perspektywy Google zaprezentowała Agata Wacławik-Wejman, Magdalena Janczur-Knapek z GUS omówiła jedno z największych przedsięwzięć informatycznych w Europie – polski spis powszechny 2011 - zaś reprezentująca Izbę Skarbową Barbara Sińska pokazała, jak polscy podatnicy korzystają z możliwości rozliczania PIT drogą elektroniczną.

Zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA konferencja „Stan Polskiego Internetu” odbyła się 19 maja br. w Audytorium im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie. Konferencję prowadził Włodzimierz Marciński.