SCR'2011 i KKIO'2011 już się zakończyły

W dniach od 12. do 15. września br. w Czarnej w Bieszczadach odbyły się połączone konferencje:
XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO,
XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego – SCR.
organizowane wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Oddział Pomorski PTI (KKIO) oraz Politechnikę Rzeszowską (SCR), która jest organizatorem wiodącym.

Tematyka KKIO’2011 skupia się wokół problemów integracji architektur przedsiębiorstw i systemów informatycznych obejmując tematy:
• Środowiska i technologie informatyczne w procesach integracji systemów informatycznych
• Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi w procesach integracji systemów informatycznych
• Optymalizacja systemów/technologii informatycznych dla potrzeb ich integracji
• Naukowe i biznesowe aspekty inżynierii oprogramowania

Tematyka SCR’2011 obejmuje:
• Modelowanie, specyfikacja i analiza systemów czasu rzeczywistego
• Projektowanie systemów czasu rzeczywistego i środowisk wykonawczych
• Testowanie, diagnozowanie, ocena jakości systemów czasu rzeczywistego
• Bezpieczeństwo funkcjonalne, zabezpieczenia, tolerowanie uszkodzeń
• Rozproszone systemy czasu rzeczywistego, sieci mikrokomputerowe i sensoryczne, redundancja
• Mechanizmy czasu rzeczywistego w aplikacjach wbudowanych w sprzęt (FPGA)
• Zastosowania systemów czasu rzeczywistego w automatyce, robotyce, transporcie, lotnictwie itd.
• Integracja systemów czasu rzeczywistego z bieżącym zarządzaniem produkcją i aplikacjami IT
• Oprogramowanie urządzeń i systemów czasu rzeczywistego
• Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym