Rusza VII Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Do 18 kwietnia br. można przesyłać aplikacje do Konkursu im. Witolda Lipskiego. Warunkiem jest udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i wiek nieprzekraczający 30 lat. Do wygrania 10 tys. zł ufundowane przez Sage sp. z o.o. oraz prestiż w środowisku.

Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów szkoły wyższej lub instytucji – tak państwowej, jak i prywatnej – prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki.

Aktywność w pracy badawczej oraz twórcze podejście do problemów informatycznych: oto główne kryteria wyboru laureatów – mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. – Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił.

- Konkurs im. Witolda Lipskiego cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród uczestników i środowiska naukowego. – Świat biznesu z uwagą analizuje wszelkie nowe koncepcje, prezentowane przez uczestników tego typu konkursów. Tym bardziej, że polscy młodzi naukowcy–informatycy są znani ze swojej innowacyjności – mówi Elwira Sokołowska, prezes Zarządu Sage sp. z o.o., partnera biznesowego konkursu.

Dr hab. Witold Lipski – patron konkursu – był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

Gwarancją poziomu merytorycznego konkursu jest kapituła, którą tworzą profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Pelc, Piotr Sankowski, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz.

Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią br.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

***

Organizatorzy:

Fundacja Rozwoju Informatyki

Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących – polski oddział Association for Computing Machinery

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Sponsor Główny:

Sage sp. z o.o. – wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP. Wchodzi w skład Sage Group plc., posiadającej ponad 6,3 mln klientów na całym świecie

Bliższe informacje:
Aleksandra Stasiak,
Omega Communication,
tel. 602115401, 22/5470886,
astasiak@communication.pl