Przetarg na badanie sprawozdania finansowego PTI za 2010 rok

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą Al. Solidarności 82A/5, 01-003 Warszawa działając na podstawie Uchwały ZG PTI nr 196/X/10 z dnia 2011-05-28 o badaniu sprawozdania finansowego za 2010r. ogłasza przetarg na zbadanie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2010.
Polskie Towarzystwo Informatyczne nie jest zobowiązane do badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych proszone są o składanie ofert na przeprowadzenie badania w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 12:00 pod adresem:

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Biuro Zarządu Głównego
02-508 Warszawa
ul. Puławska 39/4 (IV piętro)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie PDF.

Wszystkich informacji i wyjaśnień związanych z udziałem w przetargu udziela p. Jolanta Bargiel
tel. /0 22/ 838 47 05, e-mail pti@pti.org.pl - prosimy o podanie tematu – badanie sprawozdania finansowego