Prof. Marian Noga Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W wyniku wyboru dokonanego przez X Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 28 maja 2011 r. Prezesem PTI XI kadencji został kol. Marian Noga, uzyskując już w pierwszym głosowaniu 52 głosy spośród 83 głosów ważnych.

Prof. dr hab. inż. Marian Noga jest profesorem w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Geoinformatyki w Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.

W świeżo zakończonej X kadencji prof. Marian Noga był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.