Prof. Maria Orłowska wygłosi referat otwierający konferencję FedCSIS

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska wygłosi referat otwierający konferencję naukową FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems), która w dniach 18-21 września br. odbędzie się w Szczecinie.

Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska jest specjalistą w dziedzinie baz danych oraz biznesowych systemów informatycznych. Stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, następnie stopień DSc (Doctor of Science) na Uniwersytecie w Queensland (The Queensland University) w Australii oraz stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Prof. Orłowska jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

W latach 1988 -2007 Maria Elżbieta Orłowska była związana z Uniwersytetem w Queensland gdzie w roku 1990 uzyskała nominację na stanowisko profesora na Wydziale Informatyki (Computer Science). W okresie 1995 - 2007 pełniła tam funkcje dyrektora do spraw studiów doktorskich oraz strategii i rozwoju badań naukowych. W roku 1992 została współzałożycielem oraz dyrektorem Narodowego Centrum Badawczego w Dziedzinie Systemów Rozproszonych (znanego pod nazwą Distributed Systems Technology Centre). Ponadto była wieloletnim członkiem oraz kierownikiem komisji do spraw rozdziału narodowych funduszy na badania naukowe i wdrożeniowe w ramach Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (Australian Research Council). Jest członkiem Australijskiej Akademii Nauk i Honorowym Profesorem The University of Queensland w Australii.

W roku 2007 powróciła do kraju i objęła stanowisko profesora w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Od 2008 roku piastuje stanowisko wiceminister nauki w randze sekretarza stanu.

* * *

Konferencja FedCSIS jest organizowana w formie multi-konferencji, czyli serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. – w sumie 19 takich wydarzeń naukowych. Każde z nich ma swój własny Komitet Organizacyjny i Programowy. W ramach czterodniowej konferencji podjęta zostanie dyskusja na temat udziału środowisk naukowych i firm w procesie wykorzystania możliwości, jakie niosą nowoczesne systemy i technologie informatyczne. Obok przedstawicieli środowisk akademickich z całego świata, udział w konferencji wezmą reprezentanci przedsiębiorstw, szczególnie firm zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych. Jednym z celów konferencji jest integracja środowisk informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej.

FedCSIS 2011 jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki i Oddział Zachodniopomorski, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana we współpracy z IEEE Region 8 (Europa, Afryka i Bliski Wschód), IEEE Computer Society Chapter Poland i IEEE Gdańsk Computer Society Chapter Poland. Pozostałymi współorganizatorami są stowarzyszenia: niemieckie Gesellschaft fuer Informatik e.V. (GI), hiszpańskie Asociación de Técnicos de Informática i polskie Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Głównymi sponsorami są firma Intel i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem konferencję objęli prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie aktualne informacje znaleźć można na stronie konferencji pod adresem: www.fedcsis.org.