Prof. Jerzy Buzek udzielił patronatu obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

W piśmie z dnia 11. marca 2011 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek potwierdził objęcie organizowanych przez PTI obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2011 r. patronatem Parlamentu Europejskiego.

Inicjatywa ta zasługuje na uznanie i dlatego też Parlament Europejski objął nad nią patronat w 2010 r. Parlament Europejski podkreśla znaczenie współczesnego społeczeństwa informacyjnego i wyraża przekonanie, że zapewnienia obywatelom UE umiejętności informatycznych to zadani mające priorytetowe znaczenie, jako że pozwoli im w pełni korzystać z zalet społeczeństwa cyfrowego. Dlatego z z ogromna przyjemnością informuję, że Parlament Europejski obejmie patronat nad tym wydarzeniem po raz kolejny” – pisze prof. Buzek w piśmie adresowanym do prezesa PTI Marka Hołyńskiego i wiceprezesa i głównego organizatora obchodów ŚDSI’2011 Wiesława Paluszyńskiego.