Prof. Jan Madey oraz dr Jarosław Deminet Członkami Honorowymi PTI

Decyzją X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Jan Madey oraz dr Jarosław Deminet

zostali Członkami Honorowymi PTI.