Prof. Jan Madey kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski

W poniedziałek 21 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osiemnastu wybitnym profesorom, pracownikom wyższych uczelni. Prezydent podziękował odznaczonym za ich zdolność, chęć dzielenia się z innymi doświadczeniem, umiejętnościami i osiągnięciami, bo bez tego nie ma postępu. Jak dodał, to jest trudny do zastąpienia mechanizm, który gwarantuje rozwój - umiejętność, chęć, wola dzielenia się własnym doświadczeniem.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany prof. Jan Madey.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Profesor Jan Madey ukończył w roku 1964 Uniwersytet Warszawski. Prawie dziesięć lat przepracował w ośrodkach naukowych Europy i USA prowadząć tam wykłady i badania naukowe. Był autorem pierwszych w Polsce podręczników języków Algol 60 i Pascal oraz autorem metodyki ich nauczania. Był m.in. współtwórcą i wieloletnim dyrektorem Instytutu Informatyki, prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, a także Prorektorem UW. Obecnie jest m.in. Dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Członkiem Wydziału IV – Nauk Technicznych, Komitetu Informatyki PAN.

Prof. Jan Madey był już wcześniej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jest też Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.