Prezes UKE reaguje na opinię PTI

W reakcji na artykuł pt. „Darmowy internet, ale z cenzurą?” („Gazeta Wyborcza” z 13.01.2011 r., str. 24) dotyczący kontrowersyjnej treści zgody decyzji Prezesa UKE dla Gminy Miasto Przasnysz na publicznie dostępny darmowy internet Pani Prezes UKE przysłała do PTI pismo, w którym zapewnia m.in., że: „Określone w Decyzji warunki świadczenia przez Gminę bezpłatnej usługi dostępu do Internetu, w opinii Prezesa UKE, w żaden sposób nie stanowią legitymacji do wprowadzania cenzury w Internecie. Nie mogą one być też podstawą do działania jednostek samorządu terytorialnego według ich uznania. Wskazana decyzja Prezesa UKE nie może również Stanowic usprawiedliwienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy chcieliby wprowadzić podobne praktyki w swoich sieciach telekomunikacyjnych”.

Nie z każdym zdaniem pisma Pani Prezes się zgadzam ale bardzo wysoko sobie cenię formę, treść i zakres udzielonej odpowiedzi. Urząd, który poważnie traktuje opinie partnerów społecznych, to w Polsce prawdziwy ewenement. I za to bardzo Pani Prezes dziękuję" – stwierdził wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński (cytowany w artykule „Gazety Wyborczej”, do którego odnosiła się Pani Prezes UKE).

Zobacz też: „Gminna cenzura internetu – ‘Gazeta Wyborcza’ cytuje Wiesława Paluszyńskiego”