Prezes Szyjewski apeluje o współpracę przy kompletowniu archiwów PTI

Apel/Prośba do członków PTI

W tym roku mija 30 lat od powstania PTI. Jest to 10 bardzo ważnych dla środowiska informatycznego kadencji Naszego Towarzystwa. Planujemy w ramach kolejnej edycji Sejmiku Młodych Informatyków w Międzyzdrojach w dniach 22-24 września (www.smi.org.pl), jedną sesję, w dniu 22.09, poświęcić tej rocznicy. Organizacji i prowadzenia sesji podjął się Jurek Nowak, etatowy już historyk informatyki.

W wyniku długich dyskusji z Jurkiem doszliśmy do wniosku, że 30 lat PTI to przede wszystkim LUDZIE, członkowie PTI, którzy w różnych okresach podejmowali inicjatywy, realizowali je, pełnili ważne funkcje społeczne dla dobra całego PTI lub struktur regionalnych i całego środowiska informatyków. Chcielibyśmy przypomnieć tych członków PTI i ich dokonania. Zwracamy się z uprzejma prośbą o przesyłanie wszelkich informacji, dokumentów, zdjęć, refleksji i innych form wspomnień z całego okresu działania PTI. Opisy konferencji, spotkań, składy organów poszczególnych kadencji wszelkich władz Towarzystwa. Zróbmy wszystko aby pamięć o naszych Koleżankach i Kolegach została udokumentowana. Przypominajmy sukcesy i porażki, osoby, które zapisały się pozytywnie w naszej pamięci i dokonaniach ale nie zapominajmy o wpadkach i osobach, których działalność nie przynosi splendoru PTI. Każdy materiał będzie dla nas cenny i z góry dziękujemy.

Zebrany materiał będzie podstawą organizacji sesji na SMI ale planujemy również opracowanie tych materiałów i przygotowanie wydawnictwa podzielonego na 10 rozdziałów, każdy opisujący jedną z kadencji w historii PTI. Forma tego wydawnictwa będzie uzależniona od zebranych materiałów.

Liczymy na szeroki odzew członków PTI i zachowanie dla pamięci nowych członków prawdy o dokonaniach realizowanych w ciągu 30 lat działalności Towarzystwa.

Zdzisław Szyjewski