Praca, która szuka informatyków

W poniedziałek 28 lutego 2011 r. w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, 1 piętro, w godz. 10-17:00 odbędą się VII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

Targom towarzyszyć będzie seminarium (w godz. 11:00 – 16:00 w Audytorium Centralnym WEiTI PW na 1 piętrze), podczas którego wystawcy przedstawią zainteresowanym swoje oferty. W imprezie uczestniczy ok. 25 - 40 wystawców z kraju i z zagranicy: firmy konsultingowe, firmy z sektora IT i elektroniki oraz instytucje badawcze.