Powstało Warmińsko-Mazurskie Koło PTI

Decyzją zarządu Oddziału Pomorskiego PTI powstało Warmińsko-Mazurskie Koło z siedzibą w Olsztynie.

Celem działania nowego koła jest wspieranie środowiska informatyków na terenie Warmii i Mazur, współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi informatyków, wspieranie regionalnych inicjatyw o tematyce informatycznej, w tym konferencji, konkursów, zawodów informatycznych.

Od dłuższego czasu region warmińsko-mazurski jest bardzo aktywny w zakresie rozpowszechniania i certyfikacji ECDL. Nowe koło będzie dalej aktywnie rozwijać tę działalność.

Kołem Warmińsko-Mazurskim PTI kierują:

Koło Warmińsko-Mazurskie organizacyjnie wchodzi w skład Oddziału Pomorskiego PTI.